Informace k vysvědčení za 1. pol. šk. roku 2020/2021

Podle sdělení MŠMT se vysvědčení za první pololetí školního roku budou moci předávat později, pokud do konce ledna neskončí zákaz přítomnosti žáků ve školách. Žáci obdrží výpis, jak je v pololetí obvyklé.

Obsah vysvědčení budou muset školy sdělit žákům do 28. ledna, forma sdělení není určena. Tedy u tříd na distanční výuce předpokládáme, že TU podá informaci o prospěchu žáka emailem, pokud se s TU nedomluvíte jinak (Teams, Skype, telefon). V 1. a 2. třídě předpokládáme předání výpisů prezenčně.

Naše škola bude hodnotit známkami. Součástí hodnocení budou samozřejmě výsledky písemných a jiných testů. Ale s ohledem na to, že část pololetí byla u všech tříd distanční výuka, se pololetní hodnocení naší školy zaměří také na vnitřní motivaci, vytrvalost či schopnost organizovat si vlastní čas, na odpovědnost dětí za vlastní učení, aktivitu při plnění povinností a zadaných úkolů.

ŘŠ