MŠMT aktualizovalo manuál

Vážení zákonní zástupci,
dne 27.5.2020 MŠMT aktualizovalo manuál k ochraně zdraví.
Pro nás asi nejvýznamnější změnou je to, že  je možné se žáky chodit mimo areál školy. Proto Vás o tom informujeme.
Ve výjimečném případě je také možné, pokud k tomu škola má podmínky, doplnit do skupiny žáka i po 25.5. 2020. V našich podmínkách toto v podstatě není možné, neb těch 15 žáků musí být každý zvlášť v lavici, a nám se do tříd prostě 15 lavic tak, aby byl odstup aspoň 1,5m, nevejde! Proto máme menší skupiny, jinak bychom nebyli schopni splnit závazná epidemiologická nařízení.

Dovolím si připojit svůj osobní názor.
Tyto změny pravidel tzv. „za pochodu“ považuji za naprosto špatné. Žáci nebyli ve škole ani 3 dny a už je změna pravidel. Nejen, že to přidělává stále organizační problémy při zajišťování bezpečného chodu školy, ale také to vzbuzuje pochybnosti o podkladech pro tato rozhodnutí MŠMT. Osobně se nemohu ztotožnit s tím, že žáci tady ve škole se nesmí ve skupině míchat a může jich tady být jen do 15ti na třídu (skupinu). A z hlediska organizace je to fakt složité, sami to s námi zažíváte, posunuté nástupy do výuky, stravování apod. Všude dezinfekce, neustálé mytí apod. A pak si stejně po škole venku hrají spolu, už mohou navštěvovat všechny zájmové aktivity mimo školu, kde se potkávají s dětmi z jiných skupin …..A večer mohou do kina, kde je 300 lidí. Odpovědi pana ministra na tyto mé dotazy už jsem zveřejňoval na jiném místě, byly naprosto formální, a dle mého názoru neměly hlavu a patu. Nejsem epidemiolog, ale spousta rodičů se mne ptá, jaký mám názor já osobně. Nevím, jestli je zde vhodný prostor, ale já bych nabídl školu všem žákům, bez limitu počtu žáků a bez limitu jedno dítě v lavici. Naopak bych zachoval roušky v opodstatněných situacích a pravidelnou hygienu (mytí rukou, dezinfekci). Ale zachoval bych asi v závěru roku dobrovolnost docházky. Někdo se fakt obává, nebo má doma někoho v rizikové skupině, a je to legitimní. Na druhou stranu by asi bylo lepší zkusit míchat žáky před prázdninami. V případě zhoršení situace se snáze zavře letní tábor, než opět na podzim škola. Mám obavu, že po promísení dětí v době prázdnin na všech těch táborech a podobných aktivitách, bude situace na podzim ….. no uvidíme 😊.

Znovu si dovoluji poděkovat všem odpovědným rodičům, za jejich přípravu s dětmi doma, a i těm, kteří sice už jsou v práci a děti mají ve škole, ale i tak to s tím současným režimem školy mají obtížnější! A přesto to respektujete!
Máte můj obdiv a moc Vám děkuji!

Mgr. R. Cvach ŘŠ