Úspěchy našich žáků

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákům, kteří nás vzorně reprezentovali v atletické soutěži JÍLOVICKÝ PIDIMARATON 2017. V kategorii 3. tříd zvítětil Tomáš Adamec mezi chlapci i Marion Hirschová mezi dívkami.
V kategorii 4. tříd zvítězila mezi děvčaty Lucie Hřebeková a mezi hochy vybojoval 2. místo Daniel Brom.
V kategorii 5. tříd získal Jakub Přibyl mezi chlapci bronz a Denise Urzedovské utekla medaile těsně a obsadila 4. místo.
Byla to zatím z naší strany nejpovedenější účast. Děkuji rovněž paní Králíkové za pomoc s dopravou dětí.

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje Šimonu Jinderlemu z 5. třídy k mimořádnému úspěchu, kdy se Šimon umístil v celostátním měřítku v soutěži Matematický klokan 2017 na 1. místě v kategorii KLOKÁNEK.

 

Jaro 2017 bylo ve znamení účasti našich žáků na velkém množství soutěží, až už jsme to pomalu nestíhali sledovat a vyhodnocovat. Souhrnnou informaci a foto tedy přinášíme až nyní. Takže zde:
Na soutěži malých škol VRÁTECKÝ PICASSO 2017 (výtvarná výchova) nás vzorně reprezentovali: T. Vlk (1.tř.), A. Přibylová (2.tř.), E. Hajná (3.tř.), A. Novotná (4.tř.) aj. Ludvíková (5.tř.)
Na soutěži malých škol OLEŠNICKÝ LÍSTEK 2017 (PŘÍRODOVĚDA) nás vzorně reprezentovali: J. Hornát (3.tř.) – 8. místo, M. Večerek (4.tř.) – 6. místo, G. Píchová (4.tř.) – 10. místo a E. Broulíková (5.tř.) – 4. místo.
Na soutěži malých škol SVATOJÁNSKÝ VLASTIVĚDNÝ MARATON 2017 nás vzorně reprezentovali: A. Krásnická (5.tř.) – 4. místo, A. Vavreková (5.tř.) – 9. místo, J. Přibyl (4.tř.) – 3. místo a J. Vošalík (4.tř.) – 1. místo.
Na OK Pythágoriády 2017 (matematika) nás vzorně reprezentovali: J. Bauer a A. Krásnická (5.tř.) – oba na společném 1.-5. místě, V. Král (5.tř.)
Na Vědecké soutěži ScienceGames 2017 nás vzorně reprezentovala A. Vavreková (5.tř.), v regionálním kole (Jihočeský, Jihomoravskýkraj a Vysočina) se umístila na 2. místě a postoupila do reg. finále.
Ředitel školy děkuje všem výše uvedeným žákům za jejich reprezentaci školy a děkuje i těm, kteří je připravovali, tedy rodičům, učitelům a dalším!

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákům, kteří nás vzorně reprezentovali na krajském kole přeboru škol v šachu 2017.
Naši reprezentanti se v konkurenci mnoha škol umístili na krásném 7. místě.
Tým byl tvořen těmito žáky: Štěpán Nechvátal (2.tř.), Michael Večerek (4.tř.), Jiří Král (3.tř.) a Adam Nechvátal (5.tř.)

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákům, kteří nás reprezentovali v soutěži zaměřené na ČJ - MLÝNEK V MLADÉM 2017.
Vzorně nás reprezentovali tito žáci:
Kategorie 3. tříd: Jiří Král; kategorie 4. tříd: Gabriela Hrdinová, Gabriela Píchová a Vojta Viktora, který byl blízko medailového umístění (5. místo); kategorie 5. tříd: E. Duchoslavová, E. Broulíková, V. Král a A. Vavreková
Děkuji tř. učitelům za přípravu žáků.

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákům, kteří nás reprezentovali na recitační soutěži HRDĚJOVICKÝ VAVŘÍNEK 2017.
V recitační soutěži nás vzorně reprezentovali tito žáci: Aneta Zviefelhoferová (1.tř.), Adéla Lysáčková (2.tř.), Emilie Holá (3.tř.), Edita Broulíková (5.tř.) a Aneta Novotná (4.tř.), která si dokonce odnesla cenu za 2. místo ve své kategorii.
Děkuji tř. učitelům i rodičům výše uvedených žáků za pomoc při přípravě.

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek děkuje žákům, kteří nás reprezentovali v dopravní soutěži žáků 2. – 4. tříd, kterou dne 5.10. 2016 organizoval BESIP a MAGISTRÁT MĚSTA ČB.
Naši školu reprezentovali Štěpán Nechvátal, Josef Hornát, Jakub Kolář, Anička Přibylová, Sophie Mainka a Denisa Urzedovská.
Žáci plnili náročné úkoly v jízdě zručnosti, psali test z pravidel silničního provozu, plnili úkoly zdravovědné a byli pod dohledem policistů při jízdě na dopravním hřišti.

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákům, kteří nás reprezentovali v atletické soutěži JÍLOVICKÝ PIDIMARATON 2016.
Naši školu vzorně reprezentovali Jiří Král, Kateřina Vojtková, Denisa Urzedovská, Jakub Přibyl, Martin Farka a Vanesa Bouzková.
Martin Farka a Vanesa Bouzková ve své kategorii zvítězili a Denisa Urzedovská vybojovala ve své kategorii 3. místo.“ Ani ostatní závodníci se v konkurenci neztratili a medailová umístění měli na dosah.

 

Ředitel školy gratuluje žáku 5. třídy – Vaškovi Krásnickému – za vzornou reprezentaci školy. Mimořádným výkonem získal Vašek 1. místo v celostátním měřítku soutěže „Matem. klokan“ v kategorii „Klokánek“.

 

Ředitel školy děkuje fotbalovým týmům školy za vzornou reprezentaci při turnaji škol „O pohár starosty Borku2016". Tým „A“ ve složení Holeček, Holek Seb., Kaisler, Melichar, Farka, Bauer, Pištěk, Votruba, Král, Adamcová A., Voráčková vybojoval podruhé za sebou 1. místo. Zkušenosti pro další roky získával, a statečně bojoval, i tým „B“ ve složení Haluza, Holek Š., Bláha, Přibyl, Viktora, Vošalík, Hirsch, Nechvátal, Kostík, Střítězská, Skalická.

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákům, kteří nás reprezentovali v soutěži OLEŠNICKÝ LÍSTEK 2016, zaměřené na přírodovědu.
Vzorně nás reprezentovali tito žáci: Edita Broulíková (4. tř.) – obsadila 3. místo ve své kategorii, Michael Večerek (3. tř.) – obsadil 5. místo ve své kategorii. Dále nás ještě reprezentoval v kategorii pátých tříd Jan Misař (bez umístění).
Děkuji tř. učitelům, a hlavně rodičům, za přípravu žáků.

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákům, kteří nás reprezentovali v soutěži VRÁTECKÝ PICASSO, zaměřené na VV.
Vzorně nás reprezentovali tito žáci: Anna Přibylová (1. tř.) – obsadila 2. místo ve své kategorii, a dále Lucie Hřebeková (2. tř.), Anna Hrušková (3. tř.), Julie Ludvíková (4. tř.) a Erica Wendel (5. tř.).
Děkuji tř. učitelům i rodičům za přípravu žáků.

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákyni 1. tř. - Aničce Přibylové – za mimořádné ocenění v celorepublikové výtvarné soutěži, která doprovázela čtenářskou aktivitu „ČESKO ČTE DĚTEM"

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákům, kteří nejlépe uspěli ve školním kole matematické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN 2016- Cvrček (2. a 3. třída) a Klokánek (4. a 5. třída).
Cvrček: Jan Vošalík (65b), Josef Hornát (63b), Vojta Viktora (59b) (max. bylo 90b)
Klokánek: Václav Krásnický (120b), Lukáš Kaisler (111b), Sebastian Holek (105b) (max. bylo 120b)
Poděkování všem žákům za účast a snahu!

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákům, kteří nás reprezentovali v soutěži zaměřené na ČJ - MLÝNEK V MLADÉM 2016.
Vzorně nás reprezentovali tito žáci:
Kategorie 3. tříd: Vojtěch Viktora (2. místo), Gabriela Hrdinová (3. místo)
Kategorie 4. tříd: Anna Krásnická (5. místo), Anna Vavreková, Ema Duchoslavová
Kategorie 5. tříd: Sebastián Holek (2. místo), Lukáš Kaisler, Adéla Voráčková
Děkuji tř. učitelům za přípravu žáků.

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákům, kteří nás reprezentovali na pěvecké přehlídce BORECKÝ HLÁSEK 2016.
Vzorně nás reprezentovali tito žáci: Jan Doležal (1.tř. – získal ocenění), Monika Králíková (2.tř.), Anna Nováková (3.tř.), Tereza Misařová (4.tř. – získala ocenění) a Nela Skalická (5.tř. - získala ocenění), s dopr. E. Wendel (5.tř.).
Děkuji tř. učitelům i rodičům výše uvedených žáků za pomoc při přípravě.

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákům, kteří nás reprezentovali na recitační soutěži HRDĚJOVICKÝ VAVŘÍNEK 2016.
V recitační soutěži nás vzorně reprezentovali tito žáci: Anička Přibylová (1.tř.), Emilka Holá (2.tř.), Anička Nováková (3.tř.), Pavel Bouzek (4.tř.) a Sebastian Holek (5.tř.), který si dokonce odnesl cenu za 2. místo ve své kategorii.
Děkuji tř. učitelům i rodičům výše uvedených žáků za pomoc při přípravě.

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákům, kteří nás vzorně reprezentovali na krajském kole přeboru škol v šachu 2016.
Naši reprezentatni se v konkurenci 18 škol umístili na krásném 5.-6. místě.
Tým byl tvořen těmito hochy: Jan Bauer (4.tř.),Lukáš Kaisler (5.tř.), Miroslav Kolouch (5.tř.), Dominik Pištěk (4.tř.) a Štěpán Nechvátal (1.tř.)

 

V pátek 22.1. se uskutečnil první přátelský zápas ve vybíjené mezi ZŠ a MŠ Borek a ZŠ Hrdějovice. Hrálo se ve velké hale v Hrdějovicích. Utkání se skládalo z několika dílčích zápasů. Nejprve se utkaly 3. třídy, hrálo se holky kluci dohromady a v tomto utkání vyhráli žáci Hrdějovic. Pak již se hrálo vždy dívky zvlášť a kluci zvlášť. Dívky 4. třídy z Borku porazily dívky Hrdějovic, naopak hoši 4. třídy z Borku podlehli hochům z Hrdějovic.
Dívky 5. třídy z Borku také porazili dívky z Hrdějovic. A v kategorii hoši 5. třída rozhodli o celkovém vítězství Borku naši chlapci. Celkově tedy: ZŠ a MŠ Borek : ZŠ Hrdějovice 3 : 2
Atmosféra byla úžasná a pevně věříme, že si to příští rok zopakujeme a založíme novou tradici!

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek děkuje žákům, kteří nás vzorně reprezentovali v dopravní soutěži žáků 2. – 4. tříd, kterou dne 14.10. 2015 organizoval BESIP a MAGISTRÁT MĚSTA ČB.
Nejlepším naším žákem byl Jan Bauer ze 4. třídy, který obsadil mezi 126 žáky krásné 8. místo. Dále reprezentovali Ema Duchoslavová, Šimon Holek, Anička Hrušková, Adam Malík a Emílie Holá. Žáci plnili náročné úkoly v jízdě zručnosti, psali test z pravidel silničního provozu, plnili úkoly zdravovědné a byli pod dohledem policistů při jízdě na dopravním hřišti.

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákům, kteří nás vzorně reprezentovali v atletické soutěži JÍLOVICKÝ PIDIMARATON 2015.
Naši školu vzorně reprezentovali Denisa Urzedovská, Jakub Přibyl, Martin Farka a Lukáš Kaisler
V kategorii 3. tříd vybojoval J. Přibyl 3. místo a D. Urzedovská skončila 4.
V kategorii 4. tříd mezi hochy zvítězil M. Farka.
V kategorii 5. tříd vybojoval L. Kaisler 3. místo.

 

Ředitel školy děkuje fotbalovým týmům školy za vzornou reprezentaci při turnaji škol „O pohár starosty Borku2015". Tým „A“ ve složení Malát Michal, Jelínek David, , Kadlec Ondřej, Viktora Jakub, Zemek René, Kaisler Lukáš, Holeček Oliver, Leštinová Natálka, Zemková Emma, Bryxová Sára vybojoval 1. místo a tým „B“ ve složení Kunc David, Melichar Jakub, Vojtko Jakub, Holek Sebastián, Bauer Jan, Farka Martin, Pištěk Dominik, Votruba Adam, Kostík Robin, Skalická Nela, Voráčková Adéla, Adamcová Adéla vybojoval 4. místo.

 

Ředitel školy děkuje T-ballovému mužstvu školy za vzornou reprezentaci při okresním turnaji škol 2015". Tým ve složení Malát Michal, Jelínek David, Punda Vojtěch, Kadlec Ondřej, Bauer David, Viktora Vojtěch, Bouzek Pavel, Bouzková Vanesa, Duchoslavová Ema, Votruba Adam, Farka Martin a Vavreková Anna vybojoval 1. místo a postoupil do republikového finále. Tým skvěle vedl Mgr. R. Drmota a patří mu velké poděkování. Děkuji i všem rodičům, kteří se podíleli nebo i nabízeli dopravu dětí!

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek chválí žáky, kteří nás reprezentovali na soutěži OLEŠNICKÝ LÍSTEK 2015 (PŘÍRODOVĚDA).
Naši školu reprezentovali Jan Misař, Lukáš Kaisler, Miroslav Kolouch a Natálie Leštinová. Přestože naši žáci neobsadili přední místa, jejich vystupování na soutěži bylo vzorné a pro ně samotné to jistě byla zajímavá zkušenost.

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákům, kteří nás vzorně reprezentovali na soutěži VRÁTECKÝ PICASSO 2015 (VV).
Naši školu vzorně reprezentovali Lucie Hřebeková, Julie Ludvíková, Václav Král, Gabriela Hrdinová a Kateřina Habichová
V 1. kategorii vyhrála Lucie Hřebeková.
Ve 2. kategorii vyhrála Julie Ludvíková a druhé místo obsadil Václav Král

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákům, kteří nás vzorně reprezentovali na soutěži Mlýnek 2015 (ČJ) v Mladém.
Naši školu vzorně reprezentovali: Václav Král a Edita Broulíková (3. třídy), Sebík Holek a Sofie Klečková (4. třídy), Renda Zemek a Emma Zemková (5. třídy).
Vašek Král ve své kategorii získal 2. místo!

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek děkuje všem žákům za účast v matematické soutěži Klokan 2015 a gratuluje těm nejlepším. Nejlepšími řešiteli v jednotlivých třídách byli:
2. třída (Cvrček): 1. Hrdinová Gabriela, 2. Viktora Vojtěch, 3. Hrušková Annemarie a Doležalová Lucie
3. třída: (Cvrček): 1. Bauer Jan, 2. Vavreková Anna, 3. Duchoslavová Ema
4. třída: (Klokánek): 1. Krásnický Václav, 2. Bláhová Nela, 3. Kaisler Lukáš
5. třída: (Klokánek): 1. Boháčková Jana, 2. Zemek René, 3. Hulmáková Nikola

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákům, kteří nás vzorně reprezentovali na pěvecké přehlídce BORECKÝ HLÁSEK 2015.
Poprvé jsme neurčovali pořadí účinkujících a všechny mimořádné výkony jsme ocenili cenou „BORECKÝ HLÁSEK“.
Naši školu vzorně reprezentovali: Jiří Král (kat. 1), Tereza Misařová, Anna Nováková a Gabriela Hrdinová (kat. 2), Nela Skalická a Emma Zemková (kat. 3).
Cenu „BORECKÉHO HLÁSKU“ získali: Jiří Král, Tereza Misařová, Anna Nováková a Nela Skalická.

Děkuji všem účinkujícím žákům za opravdu kouzelná pěvecká vystoupení a učitelům i rodičům výše uvedených žáků za pomoc při přípravě.

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákům, kteří nás reprezentovali na recitační soutěži HRDĚJOVICKÝ VAVŘÍNEK 2015.
V recitační soutěži nás vzorně reprezentovali tito žáci: Josef Wohlmann (1. tř. – v této kategorii dostal ocenění, Anetka Novotná (2.tř.), Anna Krásnická (3.tř.), Lukáš Kaisler (4.tř. – dostal zvláštní ocenění hosta) a Nátálka Leštinová (5.tř.).

Děkuji tř. učitelům i rodičům výše uvedených žáků za pomoc při přípravě.

 

Ředitel školy děkuje a gratuluje T-ballovému mužstvu školy za vzornou reprezentaci při republikovém finále škol 2014 v Ledenicích.
Tým ve složení Šutera Erik, Rehanzl Jan, Horejšová Johanka, Kus Matěj, Anderle Jakub, Malát Michal, Jelínek David, Punda Vojtěch, Kadlec Ondřej, Doležal Matěj a Kostíková Nela vybojoval 1. místo a vyhrál tak republikovou soutěž škol v kategorii 4.-5. tříd.
Ředitel školy rovněž děkuje trenérské dvojici manželů Šuterových za nezastupitelné odborné vedení a přípravu týmu na turnaj.
Děkujeme i rodičům, kteří se podíleli na dopravě dětí na okresní i republikový turnaj (Šuterovi, pí. Malátová, pí. Jelínková, pí. Anderlová).

 

Ředitel školy děkuje fotbalovým týmům školy za vzornou reprezentaci při turnaji "O pohár starosty Borku 2014". V konkurenci pěti mužstev vybojoval náš A tým stříbro a B tým bronz. Tým A tvořili tito žáci: Jan Badzo, Fanda Bláha, Jakub Anderle, Erik Šutera, Matěj Doležal, Tadeáš Doležal, Honza Brom, Jirka Tychtl, Nela Kostíková.
Tým B tvořili tito žáci: Natálka Leštinová, Jakub Viktora, Michal Malát , Ondřej Kadlec, René Zemek, Emma Zemková, David Bauer, David Jelínek, Sebastián Holek, Lukáš Kaisler.

 

Ředitel školy děkuje T-ballovému mužstvu školy za vzornou reprezentaci při okresním turnaji škol 2014". Tým ve složení Šutera Erik, Rehanzl Jan, Horejšová Johanka, Kus Matěj, Anderle Jakub, Badzo Jan, Brom Jan, Malát Michal, Jelínek David, Punda Vojtěch, Kadlec Ondřej vybojoval 1. místo a postoupil do republikového finále.

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákům, kteří nás vzorně reprezentovali na soutěži ve VV (VRÁTECKÝ PICASSO 2014).
V kategorii 1. a 2. tříd obsadily žákyně Aneta Novotná (1. tř.) a Julie Ludvíková (2. tř.) pěkné 3. místo. Na vzorné reprezentaci se dále podíleli: Adéla Adamcová (3. tř.), Michal Malát ( 4. tř.), Daniela Novotná ( 5. tř.).
Děkuji učitelům i rodičům výše uvedených žáků za pomoc při přípravě.

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákům, kteří nás vzorně reprezentovali na soutěži v ČJ – MLÝNEK 2014 v Mladém.
V kategorii třetích tříd zvítězil Sebastián Holek a Oliver Holeček obsadil 5. místo.
V kategorii pátých tříd obsadila Nela Kostíková 5. místo.
Na vzorné reprezentaci se dále podíleli Vendula Vandová (3. tř.), Emma Zemková, David Jelínek a Natálie Leštinová (všichni 4. tř.), Adéla Kutilová a Johanka hořejšová (obě 5. tř.).
Děkuji učitelům i rodičům výše uvedených žáků za pomoc při přípravě.

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákům, kteří nás vzorně reprezentovali na pěvecké soutěži BORECKÝ HLÁSEK 2014.
V kategorii prvních tříd obsadil Jakub Kolář (1. tř) 3. místo.
V kategorii 2.a 3. tříd obsadila Terezka Misařová (2. tř.). 3. místo.
Na vzorné reprezentaci se dále podíleli tito žáci: Nela Skalická ze 3. třídy, Natálka Leštinová ze 4. třídy a duo Johanka Hořejšová – Matěj Doležal z 5. třídy.
Děkuji žákům za opravdu kouzelná pěvecká vystoupení a učitelům i rodičům výše uvedených žáků za pomoc při přípravě.

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek gratuluje žákům, kteří nás vzorně reprezentovali na recitační soutěži HRDĚJOVICKÝ VAVŘÍNEK 2014.
V kategorii prvních tříd obsadil Oliver Vocilka (1. tř) 2. místo.
V kategorii 2.a 3. tříd zvítězil Sebastián Holek (3. tř.).
V kategorii 4. a 5. tříd obsadila Adéla Kutilová (5. tř.) 2. místo.
Na vzorné reprezentaci se dále podíleli Václav Král (2. tř.) a Vojtěch Punda (4. tř.).
Děkuji tř. učitelům i rodičům výše uvedených žáků za pomoc při přípravě.

 

Ředitel školy děkuje šachovému týmu školy za vzornou reprezentaci při krajském přeboru škol 2014. V konkurenci jedenácti mužstev náš tým vybojoval 5. místo. Za zmínku stojí, že náš tým v přímém souboji porazil i stříbrný tým z Katovic. Tým tvořili hráči: Jan Bauer (2.tř.), Lukáš Kaisler (3.tř.), Jan Brom a Erik Šutera (5.tř.).

 

 

 

 

 

 

 

Ředitel školy děkuje fotbalovému "B" týmu školy za vzornou reprezentaci při turnaji "O pohár starosty Borku 2013". V konkurenci šesti mužstev náš tým vybojoval bronzové medaile. Tým tvořili tito žáci: Bláha Fanda, Andrle Jakub, Badzo Jan, Doležal Matěj, Šutera Erik, Rehanzl Jan, Viktora Jakub, Bauer David, Leštinová Natálka, Zemková Emma.

 

 

 

 

Ředitel školy děkuje t-ballovému týmu školy, vedenému p.Šuterou a pí. Šuterovou, za vzornou reprezentaci na okresním poháru škol. V konkurenci pěti mužstev náš tým vybojoval první místo a přivezl pohár pro vítěze. Tým tvořili tito hráči: Bauer David, Bednář Martin, Doležal Matěj, Horejšová Johanka, Hulmáková Nikola, Jelínek David, Kouba Václav, Kus Matěj, Malát Michal, Rehanzl Jan, Šutera Erik, Votruba Matěj.

 

 

 

 

Naši žáci vzorně reprezentovali nejen svůj T-ballový tým, ale i školu a obec na turnaji o BRONZOVÝ SUPERPOHÁR, kde obsadili krásné 2. místo. Graulujeme!

 

 

 

 

 

Vybraní žáci naší školy (Matěj Doležal, Alžběta Ondřichová, Matěj Kus /4.tř/ a Josef Melichar /5.tř/) se zúčastnili soutěže v přírodovědných znalostech (Olešnický lístek 2013) v ZŠ a MŠ Olešnice. Děkuji jim všem za reprezentaci. Ředitel školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybraní žáci naší školy (Julie Ludvíková 1.tř.; Adéla Adamcová 2.tř.; Alžběta Ondřichová 4.tř.; Anna Bauerová a Matěj Votruba 5.tř.) se zúčastnili soutěže ve VV (Vrátecký Picasso 2013) v ZŠ a MŠ TGM. Děkuji jim všem za dobrou reprezentaci i pěkné umístění (Bauerová Anička 2. místo). Ředitel školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitel školy gratuluje Natálce Nováčkové (žákyně 5. tř.) k úspěchu v soutěži tanečního sportu v Českých Budějovicích (31.3. 2013), kde se spolu se svým tanečním partnerem stali dvojnásobnými "Mistry Jižních Čech" ve standardních tancích.

 

 

 

Vybraní žáci 4.třídy (Adéla Kutilová, Nela Kostíková, Johanka Horejšová) a 5. třídy (Samuel Kuba, Jan Kaisler, Klára Trajerová) se zúčastnili soutěže v ČJ - Mlýnek 2013 v ZŠ Mladé. Děkuji jim všem za dobrou reprezentaci i pěkné umístění (Kuba 3., Kutilová 4.). ř.š.

 

 

 

 

 

BORECKÝ HLÁSEK 2013
Ředitel ZŠ a MŠ Borek vyjadřuje uznání žákům, kteří nás vzorně reprezentovali na pěvecké soutěži „Borecký hlásek 2013“, a to jak v pozici soutěžících, tak moderátorů.
Reprezentovali a krásně zpívali: Tereza Misařová (zvláštní ocenění), Nikola Hulmáková, Nela Skalická, Alžběta Ondřichová, Natálie Nováčková (zvláštní ocenění)
Úžasnými moderátory byli: Natálie Nováčková, Klára Trajerová, Václav Kouba a Samuel Kuba
Děkuji tř. učitelům a personálu školy za pomoc při organizaci a rodičům výše uvedených žáků za pomoc při přípravě.

 

 

 

Naši žáci vzorně reprezentovali nejen svůj fotbalový tým, ale i školu a obec na fotbalovém turnaji na Rudolfově (1. místo)

 

 

 

 

Velký úspěch na recitační soutěži HRDĚJOVICKÝ VAVŘÍNEK 2012/2013

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek vyjadřuje gratulaci žákům, kteří nás vzorně reprezentovali na recitační soutěži.
V kategorii 2.a 3. tříd se Václav Krásnický umístil na 3. místě a Vojtěch Punda získal zvláštní ocenění.
Kategorii 4. a 5. tříd jsme opanovali. Natálie Nováčková zvítězila a Klára Trajerová obsadila 2. místo. Na vzorné reprezentaci se v této kategorii podílela i Adéla Kutilová.
Děkuji tř. učitelům i rodičům výše uvedených žáků za pomoc při přípravě.