Němčina

 

Naše mateřská škola je v letech 2012 – 2014
zapojena do česko-rakouského projektu

„Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů“
„Interkulturelle Bildung fűr Kinder, Schűler und Pädagogen“

M00228
Informace o průběhu projektu a všech aktivitách projektových školek a základních škol
najdete na webových stránkách
http://ibksp.zvas.cz

 

Hraní s němčinou - to je název kroužku, který opět probíhá od září 2012 u nás v mateřské škole, která je součástí ZŠ a MŠ Borek. Děti se zde 3x týdně hravou formou seznamují s německým jazykem. Cílem není naučit děti velkému množství slovíček, ale prostřednictvým hravých činností porozumět pokynům v němčině a reagovat na ně nejdříve činností a posléze slovně.

V prosinci se děti seznámily s jednoduchými německými vánočními písničkami a vyrobily si vánoční přání pro rodiče. Při tom se naučily názvy surovin na výrobu vánočního cukroví a řadové číslovky při rozsvěcování vánočního věnce.