Kontakty

 

Adresa: Základní škola a Mateřská škola Borek
  U Školky 195
  373 67 Borek
 
Identifikátor zařízení: 650 024 770
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 750 00 326
 
Zřizovatel: Obec Borek
Právní forma: obec, IČO 244678
Adresa: Borek 66, 373 67 Borek
 

 

Upozornění: Pokud budete kopírovat e-mailovou adresu, před odesláním z ní odstraňte všechny mezery!

 

Ředitelna školy (tel.)
ředitel ZŠ a MŠ
387 225 282
775 622 766
reditel @ zsborek   cz
Školní psycholog 602 635 724 gerslova @ zsborek   cz
Sborovna 387 225 900
Sborovna mobil 775 622 767
ŠD I. oddělení (hlavní) 387 225 901 habichova @ zsborek . cz
vedoucí učitelka MŠ 720 959 515 rychlikova @ zsborek   cz
MŠ I ( Berušky ) 387 225 996 skolka @ zsborek . cz
MŠ II ( Motýlci ) 387 225 997
MŠ III ( Koťátka ) 387 225 998
Jídelna 387 225 270 jidelna @ zsborek . cz

 

Mgr. Radek Cvach, ředitel reditel @ zsborek . cz
Mgr. Eva Procházková prochazkova @ zsborek . cz
Mgr. Renata Kaislerová (koordinátor ŠVP) kaislerova @ zsborek . cz
Mgr. Miroslava Mačkalová (logop. asistent) mackalova @ zsborek . cz
Mgr. Andrea Hromádková hromadkova @ zsborek . cz
Mgr. Jana Šonková (výchovný poradce) sonkova @ zsborek . cz
Mgr. Jitka Vaňurová vanurova @ zsborek . cz
Bc. Lenka Uhlířová (asistent pedagoga)  uhlirova @ zsborek . cz
PhDr. Alena Geršlová (školní psycholog) gerslova @ zsborek . cz
Hana Rychlíková (vedoucí učitelka MŠ) rychlikova @ zsborek . cz