PROSBA

PODĚKOVÁNÍ a zároveň PROSBA ředitele školy

Vážení rodiče dětí v naší MŠ i ZŠ!

Velmi Vám děkuji, že jste akceptovali mou předchozí prosbu a začali ve vyšší míře využívat pro placení stravného bezhotovostní variantu formou povolení k inkasu! Opravdu nám to ulehčuje administrativu.

Bohužel – mnoho inkasních operací se nám vrací zpět a Vy pak musíte chodit přesto stravné doplácet do školy.

Důvodem je toto:
Pokud máte dvě nebo více dětí, tak nestačí zvýšit limit inkasa, neboť na každé dítě se musí inkasovat samostatně (jsou tam dva variabilní symboly – RČ). A tak i když zvyšujete limit dle Vašeho uvážení na maximum – není to nic platné, neb škola si musí inkasovat na každé dítě zvlášť.

Jaká jsou řešení?
1) Jedna možnost je – abyste měli v bance nastaveny dva nebo i více svolení k inkasu (to v případě, že vaše banka po Vás vyžaduje variabilní symbol k inkasu) – prostě pro každé dítě zvlášť.
2) Druhá možnost je tato. Většina bank to umí ošetřit i tak, že nastavíte svolení k inkasu tím způsobem, že škola může inkasovat vícekrát v měsíci. Nicméně pak ale pozor – nesmí to být vázané na nějaký variabilní symbol. Nicméně škola si pak z Vašeho účtu může zinkasovat dvě či více plateb (dle počtu dětí) v jednom měsíci.

Většinou se to dá velmi snadno ošetřit i přes IB z domova!

S velkým poděkováním
Mgr. Radek Cvach
ŘŠ