Kroužky

Aktualizované informace ke kroužkům ve školním roce 2013/2014 naleznete v sekci základní škola. Nově otevíráme rybářský kroužek – bude vždy v úterý. V průběhu října ještě můžete své děti dopřihlásit (ve výjimečném případě i přehlásit) do kroužků. V tom případě tak učiňte po dohodě s vedoucím kroužku + dejte prosím informaci třídní učitelce. Seznamy dětí v tabulkách jsou tedy pouze orientační a postupně je z webu odstraníme – bude tam zveřejněn pouze rozvrh kroužků. Rovněž na hlavních vchodových dveřích budou kroužky vyvěšeny pouze do konce tohoto týdne.

Pochopte nás také prosím, že není možné kroužky vždy nastavit tak, aby mohly děti navštěvovat všechny, které by chtěly. Proto Vám ještě poskytujeme čas na event. přehodnocení zájmů!

Rovněž Vás chci informovat, že pokud začátek kroužku nenavazuje hned po ukončení vyučování (oběd), nemohou děti, které nejsou ve ŠD čekat v prostorách školy. Na kroužek by měli tito žáci, kteří chodí po obědě samostatně domů, přijít z domova až těsně před (většinou se jedná o páťáky). A nebo mohou čekat ve ŠD.

Mgr. Radek Cvach (ŘŠ)