Vysvědčení

Vážení rodiče, podle pokynu MŠMT (informace k vyplňování vysvědčení na ZŠ od šk. roku 2012/2013 - čj. MSMT-46357/2012-210) se od tohoto školního roku na vysvědčení neuvádí hodnocení nepovinných a zájmových útvarů. Na tomto postupu nic nemění skutečnost, že v záhlaví tiskopisů je hodnocení zájmových útvarů předpřipraveno a kolonky tam jsou uvedeny. V pololetí jsme si to dovolili uvést, neboť výpis není oficiálním dokumentem k prokázání stupně vzdělání. Záznamy o absolvování těchto útvarů však samozřejmě evidujeme v žákovské evidenci i nadále.

Mgr. Radek Cvach