PROSBA ředitele školy

Vážení rodiče dětí v naší MŠ i ZŠ!

Velmi bychom Vás chtěli poprosit, abyste při placení stravného upřednostňovali a využívali bezhotovostní formu. Vše potřebné pro to najdete na novém odkazu v sekci "školní jídelna" - tam, kde je jídelníček. Jsou tam uvedena čísla účtů i limity pro inkasa. V době el. bankovnictví považujeme hotovostní platbu pouze za doplňkovou službu, která poměrně hodně zatěžuje svou administrativou (které je i tak v oblasti stravování dosti). Při počtu cca 180 dětí bohužel skoro polovina rodičů platí hotově. Opravdu Vás naléhavě žádáme, abyste tak činili pouze v sïtuaci, kdy není jiné možnosti.

S velkým poděkováním
Mgr. Radek Cvach