Stručný organizační pokyn rodičům pro nástup žáků 1. a 2. ročníku, a režim provozu od 18.11. 2020

Prezenční výuka 1. a 2. třídy

 • Ve středu 18. 11. 2020 začíná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. třídy.
 • Žáci 2. ročníku se k výuce dostaví každý den v čase od 7,30 do 7, 40. Budou vyzvednuti před školou určeným zaměstnancem ZŠ, vpuštěni do šatny, a samostatně se rovnou přemístí do své třídy.
 • Žáci 1. ročníku se k výuce dostaví každý den v čase od 7,40 do 7, 50. Budou vyzvednuti před školou určeným zaměstnancem ZŠ, vpuštěni do šatny, a samostatně se rovnou přemístí do své třídy.
 • Ranní družina nebude v provozu.
 • Každý žák bude mít na den 2 – 3 roušky v sáčku!
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Třída se vzdělává dle běžného rozvrhu, omezena je výuka HV (bez zpěvu) a TV (pouze vycházky).
 • Učitelé i žáci jsou povinni mít roušku neustále, kromě stravy (svačina, oběd).
 • Stravování: V jídelně nesmí být více osob, než je míst k sezení, žáci budou sedět max. po čtyřech u stolu. 
 • Provoz ŠD bude odpoledne ve dvou odděleních až do 16,30! Zvlášť pro 1. třídu, a zvlášť pro 2. třídu.
 • Pravidla pro vyzvedávání ze ŠD platí stejná, jako na začátku školního roku!

Ostatní ročníky (3. – 5. třída)

 • Pokračuje distanční výuka.
 • Je možno si domluvit s TU konzultační schůzku ve škole v době určené vyučujícím.

Podrobné informace najdete v kompletním dokumentu (ZŠ a MŠ Borek – organizační opatření k provozu ve školním roce 2020/2021 - dodatek č. 3 – nástup žáků 1. a 2. ročníku ke dni 18. 11. 2020) – web a skleněné dveře školy!

Bližší informace k provozu ZŠ sděluje ředitel ZŠ a MŠ Borek (Mgr. R. Cvach).

V Borku 13.11. 2020                                                                       

Mgr. R. Cvach (ředitel ZŠ a MŠ Borek)