Distanční výuka, její specifika – sdělení ředitele školy 

Vážení rodiče, 

i v době svého léčení jsem samozřejmě „distančně“ spojen se svými kolegyněmi, a kromě běžných prac. úkonů ředitele (platby faktur, vyřizování emailů, komunikace s úřady) pečlivě sleduji průběh distanční výuky (dále jen DV). Protože poslední dobou v médiích probíhá debata nad formami DV, rád bych některé záležitosti osvětlil.  

Školy obdržely jasná doporučení MŠMT k tomu, jak nejlépe nastavit DV. Pojem distanční výuka není ale totéž jako výuka online. Distanční výuka (tedy výuka na vzdálenost) je kombinací několika forem výuky.  

A) On-line výuka žáků 1. st. ZŠ má svá specifika, a nelze tzv. překlopit rozvrh, a počítat s tím, že by žáci seděli 4-5h před PC. Naopak, pokud jste sami někdy měli nějaké delší pracovní porady přes on-line aplikaci, tak jste jistě sami vnímali, že to je jiné než kontakt s kolegy, že jste možná byli tím vnímáním on-line přenosu unavenější.

I proto je jasné doporučení u dětí na 1. st. ZŠ tuto variantu využívat jen třeba 1h denně (max. 2), a hlavně u nosných předmětů (ČJ, M, AJ a oblast prvouky). K tomu je vhodné si ráno věc s žáky vyjasnit on-line, vidět se, zjistit, kdo s čím měl problémy apod. Podobná on-line schůzka může být třeba i odpoledne.  

On-line výuka v sobě zahrnuje dvě podformy: synchronní výuku, a asynchronní výuku. 

Synchronní výuka – zahrnuje právě on-line hodinu konkrétního předmětu (1 za den), a to může být doplněno právě ranním či odpoledním setkáním třídy, či určitých skupinek na Teams.  

Asynchronní výuka – je velmi důležitou složkou DV. Zahrnuje samostatnou práci žáků zadanou emailem, či nějakou jinou aplikací. Tedy práci vlastním tempem na zadaném úkolu, tématu, projektu apod. Kterou pak žák opět on-line odesílá nebo prezentuje při on-line setkání třídy nebo skupiny.  

B) Off-line výuka je pak tou složkou DV, kdy se třeba formou boxů předávají pracovní listy, různé práce apod. Tedy ne elektronickou cestou. A má podobu asynchronní výuky. Tedy jedná se také o plnění zadaných úkolů, práce na různých projektech apod.  

Podrobnosti o doporučeních MŠMT pro distanční výuku, konkrétně pro žáky 1. st. ZŠ najdete v dokumentu (str. 11 – 12).

Také bych Vás chtěl informovat, že paní učitelky mi posílají nejen učební plány s úkoly pro žáky ke zhlédnutí, ale také mě informují o organizaci výuky, tedy jak dělí žáky, kdy s nimi mají on-line schůzky apod.  

Rád bych Vás také požádal o pochopení. Skoro všechny naše paní učitelky se snaží skloubit pracovní povinnosti s tím, že i ony mají doma vlastní děti na DV. Možná byste někdo mohl říci, že Vás to nezajímá, Ale v případě, že paní učitelka půjde na tzv. ošetřovné, není povinna výuku provádět (z hlediska zaměstnavatele). A my nemáme žádné náhradnice a suplentky, které by zvládly naskočit do DV. Ty, které využíváme v běžném režimu, jsou v důchodovém věku, a s technickými záležitostmi DV by si neporadily. A do toho ještě i některé naše paní učitelky (včetně vychovatelek) pomáhají v MŠ, kde se nám kupí karantény učitelek. Tedy moc Vás prosím o jistou dávku tolerance při organizování DV.  

Velké poděkování patří také Vám všem rodičům, kteří se v rámci svých možností snažíte svým dětem maximálně pomoci. Moc si toho ceníme, vydržte!  

Mgr. R. Cvach (ŘŠ)