Soudržnost našeho zařízení – pochvala zaměstnancům 

Vážení rodiče! 

  • Rád bych Vás informoval o tom, že po podzimních prázdninách opět pokračuje distanční výuka ve všech ročnících školy, jak už jsem Vás informoval dříve.  
  • Stále doufáme, že se co nejdříve ve škole setkáme alespoň s prvňáky a druháky, i když to zcela jistě zase bude s různými omezeními. Ta zatím ještě neznáme, ale může se stát, že bude opět nutno dělit třídy na menší skupiny. Pak bude nutné využívat k výuce i paní vychovatelky, zatímco učitelky vyšších ročníků budou třeba stále realizovat se svými třídami distanční výuku.  
  • Služeb vychovatelek už jsme využili a využíváme v MŠ. Tam podzimní prázdniny neplatily. A nejen v tomto období se ukázala dobrá atmosféra a soudržnost v kolektivu našich zaměstnanců. Provoz v MŠ je totiž od počátku školního roku sužován karanténami učitelek, a pomoc vychovatelek zde byla, a je nutná.   
  • Nad rámec pracovních povinností se postaraly provozní zaměstnankyně MŠ (i s dopomocí rodinných příslušníků) o prořezání jabloní na školní zahradě. A rovněž je třeba pochválit provoz ŠJ ve ztížených podmínkách. 

 Rád bych tedy pochválil vedoucí jednotlivých složek (ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD) za vzornou koordinaci při zajišťování provozu ZŠ a MŠ Borek během mé nepřítomnosti ve škole. A také všechny zaměstnance, za odpovědný přístup k práci. Děkuji všem, a prosím, vydržte! 

ŘŠ