Předpokládaný návrat žáků do školy od 2.11. nebude realizován

Vážení rodiče,

je nám to moc líto, ale epidemiologická situace zatím neumožňuje návrat žáků k prezenční výuce. Vláda ČR zatím posunula termín rozhodování o návratu žáků do škol někam k datu 11.11. 2020. Pevně věřím, že bude umožněn co nejdříve alespoň návrat žáků 1. a 2. třídy. Zatím tedy budeme po podzimních prázdninách dále pokračovat s distanční výukou. Sledujte web školy, a řiďte se pokyny třídních učitelek Vašich dětí.

Děkujeme Vám za pochopení.

Mgr. R. Cvach (ŘŠ)