Informace k vydávání vysvědčení – pátek 26.6. 2020

Vážení rodiče,

níže v odkazu naleznete podrobnou informaci k možnostem vydání vysvědčení, a to i pro žáky, kteří jsou doma na distanční výuce. Reagujeme tak na pokyn MŠMT, který však stále trvá na přísných hyg. nařízeních. Pokud se tedy Vaše dítě bude chtít účastnit hromadného předání závěrečných vysvědčení, je nutné, abyste si pečlivě pročetli pokyny v odkazu. Jsou v něm jasně stanovené časy předávání vysvědčení v jednotlivých třídách, a také pokyny k zajištění epid. nařízení (čestná prohlášení a roušky). Žáky přítomné na předávací hodině také vyfotíme, aby měli třídní foto, a památku na tento školní rok (foto Vám pošleme v el. podobě).   

Podrobné informace zde.