Důležité informace a termíny v závěru školního roku

Vážení rodiče,

vzhledem k atypickému závěru školního roku připomínám níže důležité informace a termíny:

 • Do 15.6. odevzdat přihlášku do školní družiny, abychom mohli o přijetí Vašeho dítěte do ŠD na příští školní rok rozhodnout včas!
 • Do 15.6. zaplatit požadovanou částku za učební pomůcky (týká se pouze rodičů žáků budoucí 2. až 5.třídy)!
 • 17.6. bude klasifikační pedagogická rada (jen pro vaši informaci)
 • čtvrtek 18.6. a pátek 19.6. - sběr papíru před školou
 • V týdnu od 22.6. do 26.6. již nebudou zadávány úkoly a bude omezena distanční výuka – naopak, budou se řešit třídnické věci – i s žáky, kteří jsou doma. Tedy odevzdávání učebnic, vracení klíčků od šaten a podobně!
 • 26.6. bude ve škole vydáno v poslední hodině vysvědčení žákům, kteří jsou přihlášeni k denní výuce.
 • U žáků na distanční výuce budou všechny tyto náležitosti (tedy předání vysvědčení, platba učebnic, vracení učebnic, vracení klíčů od šaten) řešeny dle pokynů třídních učitelek!
 • Dne 26.6. bude ŠD pro žáky pro žáky 1. až 3. třídy, kteří jsou ve školních skupinách zajištěna do 14,30! Rodič si však žáka může vyzvednout i dříve během dne.
 • V pondělí 29.6. a úterý 30.6. mohou žáci, kteří byli přihlášeni k denní výuce, být ve škole. Příchod žáků je ale stále vázán rozvrhem – časem nástupu!
 • V tyto dny (29.6. a 30.6.) však nebude zajištěn provoz ŠD, a žáky si prosím vyzvedněte hned po obědě!
 • Pondělí 29.6. a úterý 30.6. odpoledne bude využito na dořešení třídnických záležitostí žáků v distanční výuce (předání vysvědčení, vrácení učebnic, klíčů…)
 • Provoz MŠ o prázdninách: MŠ bude v provozu do 17.7. 2020 a od 17.8. 2020.
 • Zavřená MŠ bude od 20.7. do 14.8. 2020.
 • Pokud nenastane druhá vlna epidemie, tak se s žáky základní školy sejdeme v úterý 1.9. v 8,00 před školou. Informace k zahájení školního roku a organizaci prvního týdne nového školního roku budou včas na webu školy!

Mgr. R. Cvach (ŘŠ)