Sběrová akce – červen 2020

Vážení rodiče a přátelé školy,

byl jsem některými z Vás dotazován, zda bude ještě sběrová akce na papír, že máte doma nasbíráno, a potřebujete se toho zbavit. Protože mimo školu už je rozvolnění epid. nařízení poměrně značné, pevně věřím, že zastavení u kontejneru a vyložení papíru nebude problém.  Rozhodl jsem tedy o přistavení kontejneru.
Ve čtvrtek a pátek (18.6. a 19.6. 2020) se tedy uskuteční poslední „sběrová akce – starý papír“ v tomto školním roce.

Papír nemusí být tříděný! Pouze by bylo dobré, pro lepší manipulaci, aby byl svázaný!
Nabízím Vám tímto možnost škole pomoci, a současně se zbavit doma přebytečného starého papíru. Pokud ponesou balík do školy děti, bylo by dobré jim dát lísteček s přibližnou hmotností (pro lepší evidenci).  Samozřejmě, že do kontejneru můžete, během uvedených dnů, donést i veškerý další netříděný papír.
Při této akci není možné odvážet sběr přímo do sběrny, akce platí jen u školy!

Vzhledem k technickým pracím při pokládce el. vedení, je provoz v ulici složitější, tak buďte při vykládce papíru opatrní.

ŘŠ