Sdělení ředitele školy, vedoucí MŠ a vedoucí školní jídelny ZŠ a MŠ Borek k platebnímu režimu a k zajištění ochrany zaměstnanců ŠJ, kteří spadají do rizikové skupiny.

Vážení rodiče,
abychom udrželi provoz ŠJ, a tím i provoz MŠ (kterou nelze provozovat bez stravování), je potřeba, abyste bezpodmínečně dodržovali pokyny níže.

Platba stravného a školného pouze přes účet!

Návod zde:
Svolení k inkasu z Vašeho účtu ve prospěch školního účtu č.: 51 – 8907540247/0100 (Komerční banka)

Je vhodné mít pro jistotu nastavený inkasní limit na částku:
U MŠ cca 1200,- Kč (inkasováno školné i stravné)
U ZŠ cca 1000,- Kč (inkasováno stravné a od září i družina)

Pokud máte v zařízení více dětí (sourozenci), je vhodné mít svolení k inkasu nastavené na vícekrát v měsíci, protože pro každé dítě se inkasuje zvlášť, a pokud máte povoleno jen jedno svolení v měsíci či týdnu, nebude možno inkasovat vícekrát a budete vyzýváni k doplacení – opět bezhotovostně zasláním na účet!!!

  • Květen: platba za stravné bude odečítána z přeplatku měsíce března
  • Červen: bude s doplatkem
  • v nouzovém režimu se v ZŠ a MŠ nevydávají obědy v nepřítomnosti dítěte do přenosek ani krabiček
  • neplatí se družina
  • školné MŠ: za květen pouze udržovací poplatek 100 Kč, od června 200,-Kč; děti které zůstávají doma platí stále udržovací poplatek 100,-Kč
  • odhlášky obědů do 13 hodiny na další den
  • platba stravného v MŠ na červenec, srpen bude závazná dle přihlášky -  bez vrácení platby v daném měsíci
  • nechodícím žákům bude ev. přeplatek stravného vrácen na účet

Blanka Janovská (vedoucí ŠJ)
Hana Rychlíková (vedoucí MŠ)
Mgr. Radek Cvach (ŘŠ)