Důležité upozornění rodičům

Ve středu 25.3. 2020 bude omezen provoz celé ZŠ a MŠ Borek takto:

  • Ranní provoz MŠ a ŠD bude bez omezení, tedy od 6,00 do 8,00h.
  • Žáci ZŠ budou ve škole nejpozději do 8,00! Pak již žáka nebude komu předat, třídy budou na náhradním programu mimo školu. Prostory ZŠ budou uzamčeny. Za žáka, který přijde pozdě, odpovídá zákonný zástupce.
  • Děti z MŠ budou do školky dopraveni nejpozději do 8,30! Pak již dítě nebude komu předat, třídy budou na náhradním programu mimo školu. Prostory MŠ budou uzamčeny. Za dítě, které přijde pozdě, odpovídá zákonný zástupce.
  • Zpět do školky se budou děti z MŠ vracet cca 11,30 a budou mít oběd!
  • Žáci ZŠ se budou vracet v čase mezi 12 – 12,30 a půjdou také hned na oběd!
  • Oběd bude tento den provizorní!
  • Po obědě je nutné, abyste si děti z MŠ odvedli nejhůře do 12,00h!
  • Žáci základní školy budou také odcházet domů po obědě, cca kolem 12,30 – 12,45!

Důvody omezení jsou technického rázu, nepoteče voda. Vzhledem ke zvýšeným nárokům na hygienu v tomto období, nelze mít za situace „bez vody“ celodenní provoz. Technické důvody jsou v kompetenci OÚ Borek. Ředitel školy vyhověl zřizovateli a vydal pokyn o náhradním provozu.

Mgr. Radek Cvach