Doporučení ředitele školy zákonným zástupcům ohledně koronaviru, jak postupovat při návratu z ciziny.

  • Pokud jste byli se svými dětmi v cizině, je vhodné zjistit, zda pro Vámi navštívenou oblast je u nás vyhlášena karanténa – třeba dotazem na KHS nebo webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR.
  • Pokud ano, je vhodné zavolat do ordinace svého praktického lékaře (u dítěte pediatra), a pokračovat dle jejich instrukcí. Můžete se také obrátit na KHS.
  • To že jste byli někde v cizině, ještě automaticky neznamená, že vaše dítě nemůže do školy (viz. body výše).
  • Škola sleduje pokyny státních orgánů a bude se jimi řídit.
  • Zatím Vás však prosím, abyste nešířili paniku v situaci, kdy se někdo vrátí z ciziny a pošle své dítě do školy.

Veškeré další pokyny Vám již byly předány na formuláři nebo jsou umístěny jak na webu školy, tak na dveřích školy!

Mgr. Radek Cvach (ŘŠ)