Vážení rodiče,

upozorňuji Vás na to,

že je Vaší povinností zákonných zástupců (nejen podle školního řádu, ale i z hlediska Školského zákona/plnění pov. šk. docházky) zajistit ráno včasnou docházku Vašich dětí na vyučování.

Výuka začíná v 8,00 a žák by na svém pracovním místě (tedy ve třídě) měl být nejpozději mezi 7,45 - 7,50.

Bohužel se nám velmi rozmáhá nešvar, kdy děti přicházejí až kolem 7,55h i déle teprve do budovy školy.

To pochopitelně narušuje přípravu třídy na začátek vyučování. Na všech ostatních školách v okolí byste se již v 7,55 do budovy nedostali a museli zvonit a řešit věc vysvětlováním třídnímu učiteli.

Proto znovu a velmi důrazně apeluji na to, aby děti byly ve škole včas!

Výše uvedené se samozřejmě netýká dětí ze školní družiny.

Rovněž prosíme rodiče prvňáků, aby už nedoprovázeli své děti až do třídy. Už jsou ve škole měsíc a už nechodí do školky!

Děkuji Vám za pochopení!

Mgr. R. Cvach (ŘŠ)