Rozhodnutí o přijetí do ŠD

Poslední termín pro podání přihlášek k umístění žáka do ŠD byl čtvrtek 30.5. 2019.
Ke dni 30.5. 2019 byli přijati všichni žáci, jejichž zák. zástupci podali žádost. Počet přihlášených dětí do ŠD na školní rok 2019/2020 je zatím pouze 74.
Vzhledem k tomu, je možno přijmout i starší děti.
Pokud tedy máte zájem, můžete ještě své děti dále přihlašovat u Bc. Hábichové.

Mgr. Radek Cvach
Ředitel ZŠ a MŠ Borek