Učitelé a žáci zvou babičky a dědečky do naší školy na tradiční „Den seniorů“,

 který se uskuteční

ve čtvrtek 2.5. 2019 od 8,00h.

 

Program – časový harmonogram:

8,00                       uvítání ve škole (prostor školní jídelny)

8,05 – 8,40          Představení školy: „škola včera a dnes“, otázky na pana ředitele

8,40 –  9,45         aktivity ve třídách a na stanovištích

9,45 – 10,25        občerstvení ve ŠJ, neformální posezení

10,30                     ukončení akce