Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Podobně jako třeba lékaři, právníci nebo další vysokoškolsky vzdělané profese, i pedagogové se stále průběžně vzdělávají. Paní učitelky většinou jednotlivě, podle svého zájmu či zájmu zaměstnavatele, navštěvují různé semináře akreditované MŠMT, které jsou pořádány významnými vzdělávacími institucemi (VŠ, NIDV, ZVAS apod.). Někdy ale také zveme lektory přímo do školy a můžeme se tak vzdělávat v našich prostorách a všichni najednou. Pro všechny pedagogy jsme už organizovali seminář o první pomoci. Pro všechny zaměstnance jsme také pořádali seminář o GDPR. Pravidelně probíhají i různá další školení. Naposledy jsme využili nabídku na seminář finanční gramotnosti pro učitele 1. st. ZŠ. Tento seminář tedy proběhl v užším kruhu paní učitelek ve škole. Fotodokumentace ze semináře je v sekci galerie a z fotografií čiší pracovní zápal a zaujetí všech účastnic. Seminář byl velmi přínosný. Ped. sbor měl možnost se v klidu zamyslet nad doplněním vzdělávacího plánu školy o zmíněnou tématiku. Výstupem byla nejen tabulka s odkazy na vhodné zdroje pro výuku finanční gramotnosti na 1. st. ZŠ, ale i zpracování metodiky výuky pro náš ŠVP. (ŘŠ)