Sběrová akce - papír

Ve čtvrtek a pátek (21. – 22. 2. 2019) se uskuteční druhá „sběrová akce – starý papír“ v tomto školním roce.

U školy bude již od středy podvečer (20.2.) přistaven kontejner.
!!!Papír nemusí být tříděný!!!
(pouze by bylo dobré - pro lepší manipulaci – aby byl svázaný)

Nabízím Vám tímto možnost škole pomoci a současně se zbavit doma přebytečného starého papíru. Pokud ponesou balík do školy děti, bylo by dobré jim dát lísteček s přibližnou hmotností (pro lepší evidenci). Samozřejmě, že do kontejneru můžete, během uvedených dnů, donést i veškerý další netříděný papír.

Sběrovou akci zajišťuje sběrna „Novák“ na Palackého nám. v ČB. Tam také můžete sběr odvézt i mimo určené dny a nahlásit ho na naši školu.
Děkujeme Vám
Cvach