Prosba a informace rodičům!

Vážení rodiče,

rád bych Vás poprosil o součinnost při řešení situace ohledně postižené osoby (ženy), která se pohybuje po Borku a tedy občas i v areálu školy. Jedná se o paní, která zůstala po úrazu s následky mentálního poškození, ale není nebezpečná.

My ve škole žákům a dětem vysvětlíme, o co se jedná, že jde o nemocnou osobu a poučíme je, jak se k ní chovat, ev. jak s ní nepřijít do styku. Věc se dá velmi vhodně využít k projevům sociálního cítění, empatie.

 

Sám jsem paní několikrát vyváděl z areálu školy a situaci jsem několikrát řešil i na OÚ. Paní hrozí přestupkové řízení, ale myslím, že bychom byli sociálně necitliví, kdybychom na ni tady ve škole volali PČR. Domnívám se, že nemá cenu způsobovat a šířit paniku. Není k tomu důvod, paní není agresivní.

 

A hlavně, Vaše děti jsou stále pod dohledem pedagogů.

 

Přesto jsem dnes (11.10.) vydal pokyn všem zaměstnancům jak přesně postupovat v situaci, pokud by tato osoba (i jiná neznámá) opět vnikla do areálu školy.

 

Vy nám můžete pomoci především takto:

  • Všímat si neznámých osob a v případě jejich zaregistrování neprodleně upozornit kteréhokoli zaměstnance školy. Případně mu pomoci s vyvedením osoby.
  • Neodjišťovat pojistku vchodových dveří, pokud je použita. Odjištěno je jen v době, když je ŠD na zahradě (kvůli WC), jinak by mělo být stále zajištěno. Pro Vás to znamená zvonit na zvonky, ale jinak to řešit nejde.
  • Nešířit paniku, spíše dětem vysvětlovat, že paní je nemocná a že jim neublíží. Ostatně vždy mají nablízku paní učitelku.

 

Děkuji Vám za pochopení

Mgr. R. Cvach (ŘŠ)