Důležitá informace

Vážení zákonní zástupci,

připravujeme pro Vás zřízení školního poradenského zařízení. Podařilo se nám nasmlouvat zkušenou psycholožku, která by na škole působila jako školní psycholog vždy jedno odpoledne v týdnu. Spolu s naší erudovanou výchovnou poradkyní by tak obě kolegyně tvořily základ našeho poradenského zařízení.

Smyslem tohoto zařízení je např.:

  • včasná možnost operativních konzultací výchovných i vzdělávacích potíží žáků;
  • konzultace pro vyučující a rodiče;
  • pomoc při rozhodování o odkladu;
  • základní diagnostika, příprava na odeslání dítěte do školského poradenského zařízení;
  • osvěta pro rodiče.

Funkce školního psychologa, a samotného školního poradenského zařízení, však nemůže (z hlediska platné legislativy) nahradit certifikovaná školská poradenská zařízení (PPP, SPC apod.).

Zkušební provoz školního poradenského zařízení se budeme snažit spustit v měsíci říjnu 2018. Budete průběžně informováni.

Mgr. R. Cvach (ŘŠ)