Informace k souhlasu se zpracováním osobních údajů

Vážení rodiče,

obdrželi jste od třídních učitelek formulář pro souhlas se zpracováním osobních údajů.

Většinu údajů shromažďujeme ze zákona a k těm nepotřebujeme souhlas. Vyplývají totiž ze školské legislativy.

Tento formulář slouží pro další, zákonem nestanovené aktivity, jako je třeba vystavování jmen, fotek a prací dětí na různých soutěžích, při akcích typu výlety, exkurze apod. Velmi pečlivě tedy zvažte, zda opravdu třeba právě u olympiád a podobných aktivit vyjádříte nesouhlas.

V praxi by to znamenalo, že vaše dítě nebudeme moci vybrat a poslat na žádnou takovou mimoškolní akci, protože tam většinou je nutno zadat osobní údaje, nedá se ovlivnit kdo, koho fotí apod.

V případě, že se rozhodnete svá dosavadní vyjádření změnit, máte možnost na školním webu v sekci „Informace“ – „formuláře“ si dokument stáhnout, vyplnit znovu a donést třídnímu učiteli.

Děkuji za pochopení

Mgr. R. Cvach (ŘŠ)