Rozhodnutí o přijetí do ŠD

Poslední termín pro podání přihlášek k umístění žáka do ŠD byl v pátek 18.5. 2018.

Ředitel školy tento termín dále prodloužil do 25.5. 2018, a rozhodl tedy takto:

Ke dni 25.5. 2018 byli přijati všichni žáci, jejichž zák. zástupci podali žádost.

Počet přihlášených dětí do ŠD na školní rok 2018/2019 je 85. Jmenný seznam je k dispozici u ředitele školy.

Mgr. Radek Cvach

Ředitel ZŠ a MŠ Borek