Den seniorů – čtvrtek 10.5. 2018

 

Učitelé a žáci zvou babičky a dědečky do naší školy na tradiční „Den seniorů“,

který se uskuteční ve čtvrtek 10.5. 2018 od 8,00h.

 

Nástin programu:

8,00                       uvítání ve škole (prostor školní jídelny)

8,05 – 8,40          Představení školy, otázky – p. ředitel

8,40 –  9,45         aktivity ve třídách a na stanovištích

9,45 – 10,25        občerstvení ve ŠJ, neformální posezení

10,30 – ukončení akce

 

Těšíme se na milé posezení s Vámi!

Žáci a pedagogický sbor školy