BORECKÝ HLÁSEK 2018

Vážení rodiče,
ve středu 21.3. se na naší škole v odpoledních hodinách uskuteční další
přehlídka pěveckých talentů tzv. malých škol. Vzhledem k organizační
náročnosti akce Vás prosíme, abyste v tento den, pokud to je jen trochu
možné, vyzvedli žáky co nejdříve a nenechávali je dlouho v družině.
Rovněž Vás prosíme, abyste se při pohybu ve škole v ten den chovali co
nejméně rušivě. Akce bude probíhat tradičně ve školní jídelně, která je
kapacitně jediným možným prostorem pro konání této tradiční přehlídky.
Pokud Vaše dítě bude chtít sledovat soutěž, upozorňujeme Vás, že vstup do
jídelny bude možný pouze v pauzách.

ŘŠ