Informace k zahájení šk.r.2017/2018

4. září
- ŠD funguje v rozsahu od 7,30:00 do 16:00, ve ŠD se shromáždí, kromě prvňáčků, všechny děti, které přijdou do školy před 7:45

- slavnostní zahájení začíná v 8:00 před školou, děti se nemusí přezouvat
- I. třída končí asi v 9:00, děti přebírá Mgr. Hlaváčová,
- ostatní třídy končí v 9:45, děti přebírají vychovatelky ŠD (družinové děti po obědě odcházejí v doprovodu rodičů, nebo s písemným potvrzením odchodu (lísteček).
-cca 10:00 – oběd

5. září
- I. třída – zkrácený rozvrh do 9:45, nadále zůstávají ve třídě s TU do oběda
- ostatní třídy mají třídnické práce a končí podle rozvrhu (Ve třídě jsou TU)

6. září
- I. třída – zkrácený rozvrh do 10:50, nadále zůstávají ve třídě s TU do oběda
- ostatní třídy mají třídnické práce a končí podle rozvrhu (Ve třídě jsou TU)

7. září
- I. třída – výuka dle uvážení TU
- ostatní třídy mají vyučování podle rozvrhu

8. září
- všechny třídy podle rozvrhu!!!