Organizace posledního dne školního roku 2016/2017 a prvního dne školního roku 2017/2018 a provoz MŠ o prázdninách

Poslední den školy: pátek 30.6. 2017

8,00 – 8,45 Ve třídách – hodnocení a vydání vysvědčení
8,45 – 8,55 Řazení tříd před školou
9,00 – 9,30 Slavnostní ceremoniál zakončení školního roku (projevy p. starosty a p. ředitele, pasování budoucích páťáků a loučení se současnými páťáky)
Cca v 10,00 Oběd

Školní družina bude otevřena od oběda do 14,00 h.

Žádáme rodiče, aby dětem na poslední den školy napsali lísteček s pokyny pro třídní učitelku či vychovatelku, kdy a jak mohou odcházet domů.

První den školy: pondělí 4.9. 2017

Ranní družina bude v provozu od 7,30
8,00 – 8,20 Slavnostní zahájení nového školního roku (projevy, zpěv, ceremoniál uvedení prvňáčků do školy)
8,20 – 8,45 Ve třídách
Cca v 10,00 Oběd

Odpolední družina do 16,00

Provoz MŠ v červenci: 3.7. a 4.7. a 7.7. a 10.7.-21.7.
MŠ uzavřena v období: od 24.7. do 18.8.
Provoz MŠ v srpnu: od 28.8.