Informativní schůzka s rodiči budoucích žáků 1. třídy (2017/2018)

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
informativní schůzka k nástupu Vašich dětí do 1. třídy ve školním roce 2017/2018 se uskuteční ve středu 17.5. 2017 od 15,45 v učebně 1. třídy. Na schůzce budete informováni, co budou děti potřebovat, kolik budete platit za pomůcky a další organizační záležitosti.
Schůzku povede budoucí třídní učitelka – Mgr. J. Šonková.
Vaše účast je žádoucí!

Mgr. R. Cvach (ředitel ZŠ a MŠ Borek)