Vážení rodiče páťáků!

Dnes se na mě na ředitelské poradě na KÚ obrátil ředitel ZŠ Kubatova (Mgr. Kocián) s prosbou, že Vám mohu tlumočit informaci, že by byli schopni přijmout cca asi 10 našich dětí do 6. třídy. Slíbil jsem mu, že Vám tuto informaci předám. Informoval jsem dnes jak děti, tak třídní uč.

Pro žáky s bydlištěm na Borku je sice spádovou školou ZŠ Nerudova, ale to neznamená, že jí musíte využít, to pouze znamená, že ta Vás musí vzít. Vy si však můžete zvolit i jinou školu, a pokud ta má volnou kapacitu, máte šanci i tam.
Pro bližší informace prosím kontaktujte přímo zmíněnou školu, zde je web: www.zskucb.cz/zakladni-skola

Přeji Vám hodně zdaru při výběru vhodné školy!
Mgr. R. Cvach (ŘŠ)