Vážení rodiče,

přejeme Vám krásné prožití Velikonoc.
Rádi bychom Vás dále upozornili na to, že po Velikonocích - ve středu 19.4. - budou třídní schůzky, a rovněž proběhnou volby do školské rady na období 2017-2020


Volby zákonných zástupců žáků ZŠ do ŠKOLSKÉ RADY budou probíhat v čase rodičovských schůzek ve středu 19.4. od 14,30h do 19,00h v hale školy před ŠJ. Každý zákonný zástupce z řad žáků ZŠ má jeden hlas bez ohledu na počet dětí a je povinen na požádání člena volební komise předložit průkaz totožnosti. Volí se dva zástupci z nabízených. Tedy křížkem vybíráte 2 kandidáty!
ŘŠ