Zápis do 1. třídy – upozornění!

Ředitel školy žádá především rodiče dětí, které nenavštěvují naší MŠ – ale i ty kteří tak ještě neučinili, aby si došli do školy a v prostoru zasklených dveří si vybrali termín a čas zápisu. Toto upozornění je zveřejněno již od 1.3. nejen na našem webu ale i na dveřích OÚ Borek a na dveřích školy.
Prosím, respektujte toto opatření! Jasný časový harmonogram nám už několik let napomáhá ke klidnému průběhu zápisu a Vám zajišťuje, že nemusíte nikde čekat. Děkuji, ŘŠ