Vážení rodiče dětí v MŠ i žáků v ZŠ,

i po mé výzvě ze dne 21.11. 2016 nedošlo k výraznému poklesu onemocnění dětí v našem zařízení.

Stále se objevují, asi i vzhledem ke kolísavému počasí v současném období, v podstatě stejné dětské nemoci – chřipky, virózy i angíny (včetně spálové angíny – objevila se opakovaně i u dětí z našeho zařízení).

Znovu Vás Velmi důrazně Vás žádám a prosím, abyste neposílali děti do školy a školky, pokud si opravdu nejste jisti, že dítě je zdravé!

V podstatě každý den voláme někomu z rodičů, aby si pro potomka přišel a zjišťujeme, že dítěti bylo špatně už den předtím nebo ráno.
Chápu, že je situace pro Vás se zajištěním hlídání nemocného dítěte složitá. Nicméně by mohla nastat krizová situace, kdy bych byl po dohodě s KHS a zřizovatelem nucen, třeba od 19.12. 2016, uzavřít celé zařízení a využít delšího časového prostoru ve spojení s prázdninami pro vyřešení této situace. A to by Vám jistě přineslo větší komplikace.

V současné době jsme v režimu zvýšené kontroly hygieny žáků. 
Žáci (včetně detí v MŠ) jsou opakovaně poučováni o mytí rukou, o tom, že nemají pít z cizí lahve, kousat do svačiny kamaráda apod.

Doporučení pro Vás:

• Zvýšená kontrola hygieny dětí – včetně třeba výměny zubních kartáčků po prodělané nemoci, ručníků apod.
• Při podezření na spálovou angínu, ale i v jiných případech – okamžitě navštívit lékaře!
• Zajistit pobyt dítěte mimo dětský kolektiv!
• Vždy nechat dítě řádně doléčit!

Prosím, abyste tuto mou výzvu opravdu nebrali na lehkou váhu!

 

Děkuji!
Mgr. R. Cvach (ŘŠ)