Středa 2.11. 2016

Středa 2.11. 2016
Pedagogická rada a třídní schůzky, včetně schůzky ředitele s rodiči budoucích žáků 1. třídy.

Od 16,00 – třídní schůzky 1. a 5. třídy
Od 16,30 – třídní schůzky 3. a 5. třídy
Od 17,00 – třídní schůzka 2. třídy
Od 17,30 – schůzka ředitele školy s rodiči budoucích prvňáků (ve ŠJ)