Vážení rodiče a přátelé školy,

ve čtvrtek a pátek (3. a 4.11. 2016) se v naší škole uskuteční první „sběrová akce – starý papír“ v tomto školním roce.
(U školy bude již od středy večer přistaven kontejner.)
!!!Papír nemusí být tříděný!!! (pouze by bylo dobré - pro lepší manipulaci – aby byl svázaný). Nabízím Vám tímto možnost škole pomoci a současně se zbavit doma přebytečného starého papíru. Pokud ponesou balík do školy děti, bylo by dobré jim dát lísteček s přibližnou hmotností (pro lepší evidenci). Samozřejmě, že do kontejneru můžete, během uvedených dnů, donést i veškerý další netříděný papír. Sběrovou akci zajišťuje sběrna „Novák“ na Palackého nám. v ČB. Tam také můžete sběr odvézt i mimo určené dny a nahlásit ho na naši školu. ŘŠ