POZDNÍ PŘÍCHODY

Vážení rodiče,
upozorňuji Vás na to, že je Vaší povinností zákonných zástupců (nejen podle školního řádu, ale i z hlediska Školského zákona/plnění pov. šk. docházky) zajistit ráno včasnou docházku Vašich dětí na vyučování. Výuka začíná v 8,00 a žák by na svém pracovním místě (tedy ve třídě) měl být nejpozději do 7,50. Bohužel se nám velmi rozmáhá nešvar, kdy děti přicházejí až kolem 7,55 i déle teprve do budovy školy. To pochopitelně narušuje přípravu třídy na začátek vyučování. Na všech ostatních školách v okolí byste se již v 7,55 do budovy nedostali a museli zvonit a řešit věc vysvětlováním třídnímu učiteli. Proto znovu a velmi důrazně apeluji na to, aby děti byly ve škole včas! Výše uvedené se samozřejmě netýká dětí ze školní družiny. Děkuji Vám za pochopení!
Mgr. R. Cvach (ŘŠ)