Přeplnění ŠD!!!

Vážení rodiče žáků budoucích 4. a 5. tříd! 
Obracím se na Vás s velkou žádostí o přehodnocení Vaší žádosti o umístění Vašeho syna (dcery) do školní družiny ve školním roce 2016/2017. Kapacita jednotlivých oddělení ŠD je 30 žáků a celková tedy 90 dětí. Tato kapacita vždy dostačovala, a proto jsme také nikdy nestanovovali žádná kritéria pro přijetí do ŠD. V současné době je počet přihlášek do ŠD na šk. rok 16/17 na stavu 98 dětí, což nelze! Další navyšování kapacity ŠD však již není možné (hygienicky, prostorově, personálně). V celé škole máme 106 žáků a zcela logicky dostávají přednost žáci od 1. do 3. třídy. Teprve při nenaplnění kapacity je možné ŠD doplnit čtvrťáky nebo dokonce páťáky. Předpokládá se, že žáci 5. ročníku, kteří už pak za rok budou muset samostatně cestovat do ČB na gymnázia i jiné školy, jsou schopni již odpoledne být sami doma a dojít si pak třeba i z domova na kroužek. Myslím, že této samostatnosti jsou jistě schopni i žáci 4. tříd, i zde Vás moc prosím o zamyšlení, zda opravdu ŠD nutně potřebujete! Na umístění do ŠD není právní nárok. Ve městě většina škol umožňuje pobyt ve ŠD žákům pouze do 3. ročníků! V případě, že nedojde z Vaší strany k přehodnocení, budu nucen rozhodnout o nepřijetí některých žáků 5. třídy.
Děkuji Vám za pochopení!
Mgr. R. Cvach (ředitel ZŠ a MŠ Borek)