Jarní tradice, zvyky a řemesla – projekt přeshraniční spolupráce škol (Borek/Arbesbach)

Název projektu: Jarní tradice, zvyky a řemesla – projekt přeshraniční spolupráce škol (Borek/Arbesbach)

Grantový program: Podpora práce s dětmi a mládeží (V RÁMCI GRANTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE 2016)

Opatření č. 6: mezinárodní spolupráce

Den realizace: 4.5. 2016

Místo: Borek – Vodňany

Projekt spolupráce obou škol je vždy koncipován v podobě vzdělávacího programu, který se většinou zaměřuje na tradice, zvyky a řemesla regionu. Ve školním roce 2015/2016 jsme přivítali naše partnery z Arbesbachu u nás na Borku. Stěžejní část vzdělávacího programu pak proběhla v MEVPISu ve Vodňanech (Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod). Toto unikátní středisko je součástí Fakulty rybářství a ochrany vod JU v ČB. Program pro žáky z obou zemí byl tentokráte tematicky zaměřen na obor lidské činnosti, který má v našem regionu hluboké historické kořeny.

Dopolední část programu u nás ve škole byla ve znamení tradice rybníkářství a rybolovu u nás. Žáci z ČR i Rakouska byli seznámeni s nejznámějšími rybníky a rybami. Ve společném výtvarném tvoření pak vznikl fiktivní vodní tok plný rozmanitých ryb. Část této řeky jsme si vyvěsili ve škole, druhou část si odvezli rakouští žáci sebou do jejich školy. (foto zde)

Děti měly, při výtvarném a tematicky zaměřeném tvoření, možnost ve skupinkách komunikovat s rakouskými přáteli, vyměňovat si poznatky, dojmy a zkušenosti.

Odpolední program byl realizován v MEVPISu v nedalekých Vodňanech. Zde byli žáci rozděleni na dvě skupiny, které se v průběhu odpoledne ve svých aktivitách vystřídaly.

Jedna skupina dětí navštívila výzkumné pracoviště rybářské fakulty, kde měla možnost sledovat v akváriích vývojová stádia různých druhů raků a ryb. Žáci si zde také prohlédli sádky a byli seznámeni s problematikou chovu ryb, včetně veškeré péče o tyto živočichy. (foto zde)

Druhá skupina žáků absolvovala interaktivní část programu v samotném vzdělávacím středisku MEVPIS. Zde žáci pracovali ve čtyřech skupinách a na stanovištích. Stanoviště vzdělávacího programu byla realizována takto (foto zde):

1) Poznávání vodních živočichů

Zde žáci viděli nejprve plastické modely vodních tvorů (ryby, obojživelníci a plazi) a po poradě ve skupině jim měli na pracovních listech přiřadit správné názvy. Názvy živočichů byly uvedeny jak v ČJ, tak v NJ. Součástí tohoto stanoviště bylo i pozorování planktonu pod el. mikroskopem.

2) Výlov rybníku

Zde byli žáci stručně seznámeni s historií rybolovu u nás. Žáci si vyzkoušeli trpělivost při lovu dřevěných modelů ryb. Po té měli možnost si vyzkoušet sestavit různé modely ryb (puzzle).

3) Pokusy s vodou

Na tomto stanovišti měli žáci možnost se seznámit s různými vlastnostmi vody. Vyzkoušeli si různé pokusy týkající se hustoty, průzračnosti i dalších vlastností vody. Důležitou součástí zde byl i aspekt na ekologii a ochranu vody, vodních toků apod.

4) Raci

Poslední stanoviště seznámilo podrobně žáky s těmito vzácnými vodními živočichy. Součástí byla i možnost si raky tzv. „osahat“. Odvážnější žáci si tedy mohli volně se pohybující raky vzít na dlaň, či si na ně alespoň šáhnout. Dozvěděli se nejen mnoho zajímavého ohledně různých druhů, ale i spoustu zajímavostí ze života těchto indikátorů čistoty vod.

V závěru vzdělávacího programu se obě velké skupiny českých i rakouských dětí opět spojily. Vzhledem k tomu, že úspěšně splnily zadané úkoly, dostala každá skupinka dětí půlku slepé mapy. Po jejím spojení však díky „vodnímu kouzlu“ (postříkání mapy) děti zjistily, že je pro ně v areálu střediska uschován „rybí“ poklad. Po krátkém pátrání v exteriéru byl dětmi objeven.

Vzdělávací program znamenal velký přínos pro představy a zkušenosti dětí. Žáci se interaktivní cestou měli možnost seznámit s problematikou ryb, rybolovu, rybníkářství i ochrany vod. Dále mohli při společných aktivitách s rakouskými žáky plně rozvíjet komunikativní kompetence v německém i anglickém jazyce. (foto zde)