Jarní tradice, zvyky a řemesla

Název projektu: Jarní tradice, zvyky a řemesla – projekt přeshraniční spolupráce škol (Borek/Arbesbach)

Grantový program: Podpora práce s dětmi (V RÁMCI GRANTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE 2015)

Opatření č. 6: mezinárodní spolupráce

Den realizace: 29.4. 2015

Místo: Arbesbach - Schönbach

Projekt spolupráce obou škol je vždy koncipován v podobě vzdělávacího programu, který se většinou zaměřuje na tradice, zvyky a řemesla regionu. Ve školním roce 2015/2016 jsme vycestovali do Arbesbachu, kde jsme ve spolupráci s družební školou a muzeem v Schönbachu realizovali náš vzdělávací program. - Fotky z uvítání, společné pohoštění a další formální fotky

Dopolední část naší návštěvy byl ve znamení tradice stavění Májek. Žáci z ČR i Rakouska byli seznámeni s výrobou a výzdobou Májek v regionu Arbesbach. Přímo před školou se žáci podíleli na vztyčení školní Májky.

Dětem z Borku byly předvedeny typické dětské tance, které se na jaře tancovaly. Součástí této prezentace byla i přehlídka krojů regionu. Významným prvkem byla také folklorní hudba k těmto příležitostem, kterou nám představil dětský orchestr družební školy.

Děti z Borku naopak představily žákům z Arbesbachu zvyk „pálení čarodějnic“, v podobě výtvarných prací a modelů.

Odpolední program byl realizován v muzeu v nedalekém Schönbachu. Zde byli žáci rozděleni do tří skupin a měli tak možnost interaktivní cestou se seznámit s tradicemi a osahat si některá řemesla.

Stanoviště vzdělávacího programu byla realizována takto:

1) Výrobky z proutí (košíkářství) - Výroba košíků

Žákům zde byly nejprve ukázány výrobky, nejen koše ale i různé ozdobné předměty. Současně jim byla nastíněna historie řemesla a také současné i dřívější využití výrobků.

Hlavním bodem programu byla vlastní výroba jednoduchého košíku na předpřipravený korpus. Každý žák si tak pod vedením paní učitelek i odborného personálu muzea mohl vyzkoušet výrobu košíku, který si pak mohl odnést (např. jako dárek pro maminku ke Dni matek).

2) Výroba mýdel - Výroba mýdel

Zde byli žáci stručně seznámeni s historií výroby mýdel (v různých zemích) a měli také možnost vidět některá zajímavá a netradiční mýdla.

Stěžejním bodem na tomto stanovišti bylo vyzkoušet si výrobu mýdla tradičním způsobem, který byl používán ve zdejším regionu. Děti tak měly možnost si vyzkoušet ozdobit mýdlo plstí a připravit takové mýdlo pro vlastní použití. Pracovaly tak s mýdlovou hmotou a ovčí vlnou, včetně barevné plsti. I tento výrobek si pak mohly odnést.

3) Ostatní řemesla - Dřevovýroba a další řemesla

Na posledním stanovišti měli žáci možnost se seznámit s dalšími tradičními řemesly regionu Arbesbach. Velmi stručně se dověděli něco o výrobě cihel (včetně střešních) z cementu, o výrobě doškových střech a také o práci v kovárně.

Stěžejním zde ale bylo seznámení se s dřevovýrobou. Oblast Arbesbachu je známá množství pil a hamrů. Děti se tak především seznámily se způsoby, jak se v dřívějších dobách vyráběli běžné zemědělské nástroje a další výrobky ze dřeva.

Každý žák si mohl v praxi vyzkoušet výrobu kolíků do hrábí.

Vzdělávací program znamenal velký přínos pro představy a zkušenosti dětí.