Důležité upozornění

Důležité upozornění rodičům našich současných i bývalých žáků!

Zákaz vstupu veřejnosti do areálu ZŠ a MŠ Borek

 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek upozorňuje na zákaz vstupu veřejnosti do areálu ZŠ a MŠ Borek (včetně zahrady) v době mimo provoz zařízení (volné dny a všední dny po ukončení provozu).

Školní zahrada a hřiště nejsou veřejným prostorem!

V čase mimo provoz školy nemá v areálu ani na zahradě nikdo co dělat. Vzhledem k tomu, že součástí školy je i obecní byt, není možné objekt zajistit absolutně.

Škola nemůže nést odpovědnost za případné zranění dětí na herních prvkách. Naopak při případném poškození majetku v areálu se budeme obracet na PČR.

V poslední době jsem byl několikrát upozorněn na to, že se ve volných dnech občas na zahradě scházejí hlavně starší děti (bývalí žáci). Prosím Vás o soulad, a pokud zjistíte, že se Vaše děti nebo i děti Vašich známých v areálu nacházejí, pomozte nám a věc jim vysvětlete!

Případy opakovaného porušení tohoto zákazu předám PČR a všechnu odpovědnost ponesou zákonní zástupci.

Děkuji za pochopení!
Mgr. Radek Cvach