Sběr papíru

Vážení rodiče,
vzhledem k občasným dotazům na vyhlašování vítězů ve sběru papíru si dovoluji Vám nastínit, jak sběr vnímáme my (škola).

Považujeme sběrovou akci za důležitý prvek ve výchově k ekologii, k šetrnému chování k životnímu prostředí a tak to i dětem vysvětlujeme. Smyslem tedy není vyhrát, ale ušetřit nějaký ten strom, který by jinak musel být pokácen. Prostředky získané tímto způsobem pak většinou investujeme do různých drobných věcí, které nelze koupit z jiných zdrojů (třeba různé sladkosti apod. pro různé školní akce). Umožňujeme tím, i Vám, se zbavit nepotřebného papíru.

Snažíme se jako škola, pokud to jen trochu jde, držet za jeden provaz a tedy v těchto – podle nás pro soutěž nevhodných aktivitách – spíše hledět na výchovnou stránku věci.

Přesto se ale snažíme vždy v každé třídě alespoň nejlepšího sběrače ocenit, třebaže jen drobností.

Zkuste se také zamyslet nad situací, kdy třeba někdo má v kanceláři spoustu papíru (třeba i přes 100 kg) a rodič mu to sem odveze a žák s tím nemá žádné starosti. Je to samozřejmě super pro nás i pro ekologii. Na druhou stranu může být děcko, které třeba sbírá samo, ale takové množství by ani neuneslo. Ale my si vážíme obou přístupů, a proto také nechceme podporovat řevnivost v této věci. Rovněž hmotnost si hlásíte sami a mohlo by dojít i k tomu, že při vážně míněné soutěži by mohly nastat dohady, a to by myslím bylo nedůstojné.

Podobně jsme přistupovali i třeba ke sběru kaštanů pro zvířátka v zimě nebo k dalším v podstatě charitativním aktivitám. Smyslem je vždy aby škola jako celek něco získala a nebo něčemu pomohla!

Věřím, že nás pochopíte a i nadále budete sběrových akcí využívat.

 

Mgr. Radek Cvach
Ředitel školy